Odolnost jako rozhodnutí

Mezioborová konference na ETF UK
Cíle konference
- zkoumat různá pojetí a různé kontexty odolnosti a sledovat vývoj pojmu
(v teologii, psychologie, sociální a humanitární práci, v komunitním přístupu, v
krizovém řízení)
- všímat si osobních, politických a dalších souvislostí rozhodnutí pro odolnost
- získat podklady pro osobní rozhodnutí
- opět se sejít a učit se navzájem

Témata konference
- odolnost jedinců, rodin, obcí a národů
- odolnost a připravenost
- rozhodování obecních představitelů
- rozhodování vojáků
- přínosy odolnosti, potíže s odolností

Datum konání akce: 
Pátek, Říjen 27, 2017 - 22:00