Seniorátní online beseda - přenos

Záznam besedy s Petrem Štulcem