Výsledky jednání seniorátní Jeronýmovy jednoty (r. 2014) - rozdělení darů