Zpráva seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty za rok 2018