Havloděj

Festival divadel a hudby, a taky všemožné zábavy pro děti. Těšit se můžete na představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký, i na už tradiční ručně poháněný kolotoč. Poprvé na veřejnosti uvedeme divadelní tvořivou dílnu nazvanou Stínohry ve třech Šapitó, a den uzavře jedna z nejlepších klezmerových kapel Holinky. Vstupné je od 3 do 100 let za 90Kč.

Datum konání akce

Soubor k přiložení