Užitečné dokumenty

Dokumenty a informace, které se mohou hodit pracovníkům ve sborech (kazatelům, účetním apd.)

Vyhlášení seniorátních mikroprojektů na rok 2020

Vyhlášení seniorátních mikroprojektů

Cestné pro výpomocné kazatele

Prosíme, vezměte ve sborech na vědomí přiložený dokument týkající se vyplácení cestného hostujícím kazatelům, zejména důchodcům a ostatním výpomocným kazatelům.

Formulář žádosti o dar z Jeronymovy jednoty

Manuál pro sborová shromáždění

V příloze naleznete manuál pro přípravu, vedení a zápis sborových shromáždění, které připravil pražský seniorátní výbor (jedná se o sborová shromáždění, ve kterých se nevolí kazatel ani staršovstvo).

Nové číslo seniorátního účtu

Formulář žádosti o dovolenku

Dokumenty pro vedení sborového účetnictví

Přihlásit se k odběru RSS - Užitečné dokumenty