Užitečné dokumenty

Dokumenty a informace, které se mohou hodit pracovníkům ve sborech (kazatelům, účetním apd.)

Cestné pro výpomocné kazatele

Prosíme, vezměte ve sborech na vědomí přiložený dokument týkající se vyplácení cestného hostujícím kazatelům, zejména důchodcům a ostatním výpomocným kazatelům.

Formulář žádosti o dar z Jeronymovy jednoty

Manuál pro sborová shromáždění

V příloze naleznete manuál pro přípravu, vedení a zápis sborových shromáždění, které připravil pražský seniorátní výbor (jedná se o sborová shromáždění, ve kterých se nevolí kazatel ani staršovstvo).

Nové číslo seniorátního účtu

Formulář žádosti o dovolenku

Dokumenty pro vedení sborového účetnictví

Přihlásit se k odběru RSS - Užitečné dokumenty