Manuál pro sborová shromáždění

V příloze naleznete manuál pro přípravu, vedení a zápis sborových shromáždění, které připravil pražský seniorátní výbor (jedná se o sborová shromáždění, ve kterých se nevolí kazatel ani staršovstvo).

Typ příspěvku: