Jeronymova jednota 2012 - termíny

V níže uvedeném souboru jsou důležité informace týkající se letošních termínů seniorátní Jeronymovy jednoty.