Mikroprojekty pro budování sborů a misii

Milé sestry a bratři,
letošním rokem je poprvé spuštěn grantový systém ČCE na podporu financování rozvojových a diakonických projektů. Základní informace jste obdrželi ve sborové zásilce a je možné je nalézt také na
http://www.e-cirkev.cz/rubrika/611-Prakticke-informace-pro-sbory/index.htm
Kromě "velkých" projektů (http://www.e-cirkev.cz/data/att/Vyzva%202017_sbory.pdf) jsou také určité částky určeny na tzv. "mikroprojekty", které budou rozdělovány v rámci seniorátů prostřednictvím seniorátních výborů.
V příloze naleznete výzvu k podávání těchto mikroprojektů a formulář k podání žádosti.
Věnujte, prosím, této výzvě pozornost na nejbližší schůzi staršovstva.
Termín pro podávání zádostí je 15.10. 2016.

Za seniorátní výbor Poděbradského seniorátu ČCE
Tomáš Fér

Typ příspěvku: