Seniorátní shromáždění Jeronymovy jednoty

· Sbírka darů JJ probíhá do 31. května.

· Výsledky Sbírky darů JJ i sbírky na Hlavní dar lásky nahlaste do 7. června Pavlu Kubíčkovi kubitchek@iol.cz,  tel. 602 372 839. Peníze ze Sbírky darů odešlete ihned po skončení sbírky na účet seniorátu 66249191/0100, variabilní symbol  914100xxxx (evidenční číslo sboru).  

· Žádosti sborů o dar z JJ nahlaste do 31. května na adresu kubitchek@iol.cz a zároveň pošlete poštou - ve dvou exemplářích. (Pavel Kubíček, Skladištní 25, 290 01 Poděbrady). Formulář pro žádosti si můžete stáhnout na této internetové adrese: http://www.e-cirkev.cz/clanek/251-Zadosti-o-dary-a-pujcky/index.htm

· Žádosti o půjčky z Jubilejního tolerančního daru zasílejte (v naléhavých případech v průběhu celého roku) taktéž ve dvou exemplářích na stejnou adresu.

· Sbory, které obdržely dar od seniorátní Jeronýmovy jednoty v minulém roce, žádáme, aby poslaly informaci o jeho využití do 31. května (kubitchek@iol.cz).

· Seniorátní shromáždění JJ se uskuteční v neděli 21. června ve Velenicích, bohoslužby začínají v 8:30, shromáždění začíná v 10 hodin. Delegáti obdrží pozvánku a program e-mailem na svou adresu nebo na adresu sboru.

Datum konání akce: 
Neděle, Červen 21, 2015 - 10:00
Druh akce: 
Druh příspěvku dle typu: