Výsledek jednání seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty