Zpráva seniorátního představenstva JJ 2019

Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty konané 23.6.2019 v Poděbradech rozhodlo o rozdělení darů v rámci seniorátu takto:
Lysá nad Labem - 20 000 Kč (na vybudování sprchového koutu), Mělník - 42 000 Kč (na splátku půjčky z Jubilejního tolerančního daru (JTD).

Typ příspěvku: