Seniorátní mezigenerační setkání (presbyterní konference) v Lysé

Vztah křesťanů k veřejným záležitostem
(angažovanost? stranickost? schopnost spolupráce?)

Setkání se koná v Lysé nad Labem

Promluví:
děkan ETF UK Jindřich Halama,
prorektor ČVUT Petr Moos
předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek

Následuje panelová diskuse s hosty (připravte si dotazy k tématu)

Zveme všechny, kdo mají zájem vzájemně sdílet své zkušenosti a společně
promýšlet, jak a zda nás evangelium orientuje. Těšíme se na setkání různých
generací, ze všech sborů našeho seniorátu. Bude připraveno pohoštění.

Datum konání akce: 
Sobota, Duben 28, 2012 - 09:00
Soubor k přiložení: 
Druh akce: