Svatopluk a vzpomínání na okupační časy v Mladé Boleslavi

Srdečně zveme na akci k příležitosti smutného výročí. Na časy a atmosféru kolem vpádu okupačních sil, na zakládání stávkového výboru při gymnáziu, a jiné, bude vzpomínat Tomáš Adam. Ovšem letos do Mladé Boleslavi místo pluků vojsk Varšavské smlouvy zavítá trochu jiný pluk, totiž Svatopluk, s písněmi