Seniorátní shromáždění Jeronymovy jednoty

· Sbírka darů JJ probíhá do 31. května.

· Výsledky Sbírky darů JJ i sbírky na Hlavní dar lásky nahlaste do 7. června Pavlu Kubíčkovi kubitchek@iol.cz,  tel. 602 372 839. Peníze ze Sbírky darů odešlete ihned po skončení sbírky na účet seniorátu 66249191/0100, variabilní symbol  914100xxxx (evidenční

Datum konání akce