Příběh Bílé hory – 400 let

Příběh Bílé hory se odvíjí od začátku české, první, reformace (1414), spolu s příběhem početně nepatrného společenství Jednoty bratrské (1457), podepřený v 16. století reformací světovou, druhou, především v návaznosti na její luterskou větev (1517) a zčásti ovlivněný i její větví reformovanou (helvetskou). Patří sem příběh České konfese (1575), Rudolfova majestátu (1609) a stavovského povstání (1618-1620) s vizí stavovského státu.