Rozdělení seniorátních mikroprojektů na rok 2022

Seniorátní výbor projednal žádosti sborů na podporu z fondu "seniorátních mikroprojektů". V příloze naleznete jejich rozdělení. V letošním roce žádosti přesahovali možnosti fondu, a tak musely být kráceny.

Typ příspěvku