Seniorátní informace

Mikroprojekty pro budování sborů a misii

Milé sestry a bratři,
letošním rokem je poprvé spuštěn grantový systém ČCE na podporu financování rozvojových a diakonických projektů. Základní informace jste obdrželi ve sborové zásilce a je možné je nalézt také na
http://www.e-cirkev.cz/rubrika/611-Prakticke-informace-pro-sbory/index.htm

Seniorátní informace - červen 2016

V příloze najdete seniorátní informace na měsíc červen. Nepřehlédněte pozvánky níže.
http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz

Seniorátní informace - duben 2016

Stránky