Jubilejní neděle (Hořátev, Nymburk)

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ V NYMBURCE SRDEČNĚ ZVE K OSLAVĚ VÝROČÍ

240 LET OD ZALOŽENÍ SBORU V HOŘÁTVI
125 LET OD ZALOŽENÍ SBORU V NYMBURCE
A K PŘEDÁNÍ MEDAILÍ VDĚČNOSTI
10.00 toleranční modlitebna v Hořátvi
bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
káže synodní senior Pavel Pokorný
slovo o historii sboru
předání medaile vděčnosti Květě Drahokoupilové
nedělní škola pro děti

12.30 Oběd v sále sboru v Nymburce

14.00 kostel v Nymburce
slovo o historii sboru
předání medailí vděčnosti Josefu Čablíkovi a Miladě Havránkové
řeč Josefa Čablíka
koncert (varhany, trubka, zpěv)
zastavení u pamětního doubku
pohoštění v sále a beseda se synodním seniorem

Datum konání akce