Setkání mladší mládeže v Poděbradech

2. až 3. září 2022 pořádá náš seniorátní odbor mládeže setkání mladší mládeže v Poděbradech. Na této akci chceme mladší mládež a konfirmandy seznámit s akcemi, které seniorátní odbor mládeže pořádá, a podnítit jejich zájem se těchto akcí účastnit.

Program začne v pátek 2. září v 16 hodin na poděbradské faře. Je určen pro mládež zhruba ve věku od 12 do 17 let. V sobotu bude setkání mladší mládeže pokračovat Polabskou poutí, ke které se přidáme a budeme na ni mít program pro děti.

Zájemci se mohou hlásit na tomto odkaze: https://forms.gle/v4thXZ7X8unVKbYt9
Cena akce je 90 Kč. S sebou je třeba si přivézt karimatku a spacák, případně i zpěvník Svítá.

Datum konání akce

Soubor k přiložení